Kategoria Edukacja

Jak zaspokajać psychologiczne potrzeby dziecka?

Jak zaspokajać psychologiczne potrzeby dziecka?

Rodzina to podstawowa komórka i naturalne środowisko życia każdego dziecka. To ona w dużej mierze kształtuje jego charakter, osobowość, postawę społeczną czy podejście do świata. Rodzice od chwili poczęcia do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, stają się za nie odpowiedzialni. Każde…