Z pamiętnika

Narysuj mi proszę prostokąt!

5 kwietnia 2017 Nestii

Musisz to przeczytać! Jeśli myślisz, że wiesz jak wygląda prostokąt, to na pewno tak Ci się do tej pory tylko wydawało! Musisz to przeczytać […]