Moje dziecko chodzi na „inną” religię!

Religia w szkole to nie jedyna alternatywa w Polsce. Oczywiście daleko nam do krajów, gdzie religia związana jest z kościołem a nie ze szkołą ale to zawsze jakieś wyjście. Często rodzice nawet o tym nie wiedzą, ale istnieje jeszcze inna opcja oprócz : chodzi na religię/ nie chodzi na religię/ dojeżdża na etykę. To religia prowadzona przez protestantów, którzy podobnie jak katecheci katoliccy prowadzą zajęcia religii według Ustawy o Oświacie oraz zasad Karty Nauczyciela. Tak samo realizują Podstawę Programową, wystawiają ocenę ważną na świadectwie i są do tego doskonale przygotowani: ukończyli studia katechetyczne (przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne, samo teologiczne nie wystarczy) na uczelni wyższej.

Czym się różni?

Przede wszystkim zajęcia dotyczą ściśle Biblii, historii Biblijnych i samej kwestii miłości do Boga i ludzi. Uczą się tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i własnego doświadczenia wiary w Boga (Każdy rodzic ma wgląd w Podstawę Programową, Program, System Oceniania) dzieci dyskutują, zadają pytania, dużo pracują plastycznie, uczą się piosenek, wierszyków oraz łatwiejszych fragmentów Pisma Świętego na pamięć. Liczy się czy dziecko rozumie, to co jest przedstawiane. Ma szukać, badać i odkrywać a nie przyjmować z góry narzucone dogmaty. Moje dziecko z fascynacją poznaje historie Mojżesza, Abrahama, Samsona, Noego, Jozjasza, Eliasza i inne. To naprawdę rewolucyjne podejście w porównaniu ze schematem szkolnym.

Często dla osób wierzących, wierzących innych wyznań, nie ma alternatywy. Możesz nie mieć religii na świadectwie! Ale dlaczego? Skoro moje dzieci wierzą, kochają Boga ale nie chcą uczestniczyć w religii w szkole innego wyznania? Maja uczestniczyć w zajęciach etyki, jako alternatywie dla osób, które nie wierzą? Na szczęście mogą uczyć się swobodnie w otoczeniu dla nich przyjaznym. Dzięki Bogu jest taka możliwość niemal w każdym większym mieście. Kuratorium Oświaty wyznacza szkołę, w której będzie zatrudniony katecheta (ma takie same obowiązki jako nauczyciel, uczestniczy w radach, prowadzi dziennik, pisze sprawozdania, realizuje Podstawę Programową, wystawia oceny), prowadzi ona zajęcia w tej szkole lub innym wyznaczonym miejscu. My dojeżdżamy do miejsca, gdzie jest najwięcej dzieci uczestniczących w zajęciach.

Po co mi religia?

Jesteśmy osobami wierzącymi, przeświadczonymi, o tym, że jest u góry Bóg, który troszczy się o nas, że ma dla każdego człowieka jakiś plan. To właśnie o nim mówi Biblia, czyli Pismo Święte, które jest listem pełnym wspaniałych obietnic dla każdego człowieka. Wierzymy, że niezależnie od wyznania, religii, narodowości, każdy zasługuje na Bożą miłość i szacunek. Nie chcemy, aby nasze dzieci wyklepywały doktryny i dogmaty ale przeżywały wiarę, jako coś żywego i niezwykłego. Aby tak, jak my odkryły miłość to swojego Zbawiciela. Mają do tego zagwarantowane prawo i możliwości, dlatego z nich korzystamy.

Kiedy byłam dzieckiem, sama uczęszczałam na taką religię. Miałam to szczęście, że mogłam uczestniczyć w tak niezwykłym sposobie pojmowania Bożego świata i jego miłości. Robiliśmy przedstawienia, dużo śpiewaliśmy (piosenki pamiętam do dziś), bardzo dużo wykonywaliśmy prac plastycznych i pracowaliśmy na flanelach (o tym w innym poście).

Informacje prawna:

Porozumienie pomiędzy: Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego a Ministrem Edukacji Narodowej 13.02.1995 Dz. Urz. MEN nr 3 poz 7

Dz. U. z 1999r. Nr 41, poz. 413 &1 p.5 Zasady oceniania Religii

Ustawa o Systemie Oświaty art, 12 z dnia 12 czerwca 1995

W Poznaniu religia odbywa się pod kuratelą Szkoły Podstawowej nr 36 (informacji udziela Kuratorium w Poznaniu)

Mama wielu pasji, zawsze zajęta jakimiś nowymi pomysłami i projektami. Uwielbiam odkrywanie świata z moimi dziećmi, naukę poprzez zabawę, kreatywne niespodzianki i wspólne gotowanie. Blog to miejsce, w którym dzielę się własnymi doświadczeniami i wiedzą! Zapraszam!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.